Fortbildning för präster

6 mars kl 9-16 kör vi! 🤗🫵

Vi behöver utvecklas som predikanter. Vi har tyvärr inte så många plattformar där vi får utvecklas som rena ”talare” dvs hur vi blir intressanta att lyssna på rent taltekniskt, hur vi får människor att känna sig hemma i vår kyrka, hur vi får människor berörda, hur vi får det goda magskrattet in i våra kyrkobyggnader.

Evangeliet har vi inom oss. Utbildning har vi fått. Erfarenhet har vi. Många olika fortbildningar finns med gott teoretiskt innehåll och goda teologiska insikter.

Men. Det saknas i vår kyrka plattformar där vi får blomma som rena talare, där vi får utvecklas och hitta oss själva som trygga och berörande talare.

Eskil Selander har hållt på med Stand Up sedan 2012 och är grundare av Uppsala Comedy Club.

Eskil, komminister i Rasbo pastorat i Uppsala kommun, utbildar andra präster i att predika utan manus. Med sin mångåriga erfarenhet inom Stand Up-branchen stöttar han kursdeltagaren i att hitta en egen röst och ton som predikant. Kursen är en workshop med tyngdpunkt på praktiska talövningar.

Syftet med kursen är inte att bli komiker utan att helt enkelt bli en tryggare talare.

Datum för kurserna kommer att läggas ut här under våren 2023. Kursen är en heldag där fika och lunch ingår. Utmärkt att användas som fortbildning.

Plats: Dragarbrunnsgatan 31 i Uppsala (5 min gångväg från Uppsala Central).

Anmälan görs till eskilbara@gmail.com

Uppge namn, befattning, arbetsplats, tfn, mail och ev allergier.

Fm-fika, lunch och Em-fika ingår

Kostnad: 1800 kr inkl moms

Hoppas vi ses! 😀

För bokningar och frågor:

eskilbara@gmail.com

Tfn: 0762623456