Under flera år har Christer Sturmark, ordförande för humanisterna i Sverige, och Eskil fört en dialog på Twitter kring kristen tro och sekulär humanism.

Det utmynnade i ett offentligt samtal på ABF i Stockholm i september 2015.

Moderator: Staffan Dopping